Zakres gwarancji


1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego wydania Użytkownikowi
2. Gwarancji na urządzenie udziela Producent: ALTERECO Lucjan Dziak, 39-124 Iwierzyce, Nockowa 25, NIP:818-171-81-64, REGON 181138241, tel. +48 17 200 00 41

Okres gwarancji

Na urządzenie (kocioł) - 2 lata od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty jego produkcji z wyjątkiem:
a) wymiennika - na który gwarancja wynosi 5 lat od daty sprzedaży;
b) elementów zamiennych zawartych w ptk. 8.1 instrukcji obsługi - na które gwarancja wynosi 2 lata od daty sprzedaży ;
c) elementów eksploatacyjnych i elektrycznych (m.in. sznur uszczelniający, uszczelki, wernikulit, szamot, zapalarka, czujnik Halla, sprężyny klapy podającej, zaworu bezpieczeństwa systemu gaśniczego "strażak", śruby, palnik, zawartych w ptk. 8.2 instrukcji obsługi) - które nie podlegają gwarancji.