Działalność ALTERECO Lucjan Dziak,

realizuje projekt z

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap

Projekt dotyczy przeprowadzenia audytu wzorniczego (zakończonego opracowaniem strategii wzorniczej), polegającego na analizie firmy ALTERECO Lucjan Dziak, pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych.

Tytuł projektu: „Wzór na konkurencję firmy ALTERECO”

Cel projektu: Celem działań podjętych przez beneficjenta jest uzyskanie zmiany konkurencyjności przedsię- biorstwa dzięki zwiększeniu stopnia wykorzystywania wzornictwa w działalności bieżącej i przyszłej oraz uzyskanie rekomendacji wzorniczych dotyczących kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Cele jakościowe projektu:

  • polepszenie jakości oferty produktowej poprzez wdrożenie innowacji,
  • lepsza i bardziej spersonalizowana odpowiedź na zgłaszany przez poszczególne grupy użytkowników popyt,
  • zwiększenie konkurencyjności firmy,
  • zwiększenie atrakcyjności marki własnej,
  • wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy poprzez wykorzystanie rekomendacji wzorniczych opracowanych na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach audytu wzorniczego.

Wartość projektu: 107 010,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 87 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 73 950,00 PLN