Kocioł hybrydowy
ALTERECO ECO-QUENTIN

Kotły przeznaczone są do wodnej instalacji centralnego ogrzewania w których temperatura wody na wyjściu nie przekracza 95 °C. Urządzenie może pracować zarówno w instalacjach o obiegu wody grawitacyjnym jak również wymuszonym. Kocioł może pracować jedynie w instalacjach w systemie otwartym. Stalowa konstrukcja pozwala na bardzo efektywne spalanie zrębki tartacznej. W komorze spalania umieszczony jest palnik z automatyczna zapalarką paliwa oraz katalizator ceramiczny, którego zadaniem jest dopalanie gazów jak również innych związków lotnych zmniejszając ich emisje. Wymiennik ciepła charakteryzuję się wysoką sprawnością wymiany ciepła.


Paliwem podstawowym jest zrębka drzewna o parametrach:

 • frakcja (rozmiar zrębki) od 1-40 mm, drzewa liściaste twarde (buk, dąb) oraz iglaste
 • zawartość zanieczyszczeń poniżej 15% (poprawia, jakość spalania),
 • wilgotność poniżej 25%,
 • minimalna energetyczność (wartość opałowa) 15 (MJ/kg).
 • granulacja około 8 mm..
Kocioł w standardzie wyposażony jest w bezprzewodowy termostat pokojowy oraz moduł internetowy, który może działać bezprzewodowo lub ethernet. Moduł internetowy umożliwia podgląd parametrów pracy kotła za pomocą komputera lub smartfona. Posiada wentylator wyciągowy, który wspomaga ciąg kominowy i zarazem ułatwia proces rozpalania. Dodatkowo w zestawie użytkownik otrzymuje regulator ciągu kominowego.Paliwo dostarczane jest do palnika za pomocą zespołu podającego. Zespół napędowy składa się z motoreduktora oraz cięgien, cięgna napędzane poprzez motoreduktor. Za pomocą motoreduktora w ruch oscylacyjny wprowadzany jest talerz, który kieruje zrębkę na grzebień podający, następnie zrębka podawana jest do palnika za pomocą tłoka podającego.


Sterownik ecoMAX920

 • Steruje kotłem, instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz mieszaczami do obwodów grzejnikowych i podłogowych, wskazuje parametry pracy na ekranie sterownia pogodowe centralnego ogrzewania i cyrkulacji ciepłej wody steruje zaworem trójdrożnym lub czterodrogowym panel wbudowany w obudowę kotła aktualizacja oprogramowania za pomocą karty microSDHC lub karty miniUSB konfigurowalna moc wyjściowa H (alarmy, kocioł rezerwowy, pompa obiegowa) rozszerzenie o dodatkowe moduły B i C, tryb Lato/ Zima, profesjonalne krzywe grzewcze dla obwodów kotła i mieszacza, praca z rusztem, wyświetlany poziom paliwa, wykrywanie STB, adaptacyjne sterowanie mieszaczem współpraca z buforem współpraca drogą radiową ISM i WiFi z panelami lub termostatami zdalnego sterownia i modułem internetowym ecoNET300 oraz aplikacją ecoNET.apk, która pozwala zarządzać całym systemem ogrzewania online
GWARANCJA:

wymiennik ciepła - szczelność kotła - 60 msc sterownik elektroniczny kotła, sterowanie pokojowe, automatyka kotłowa - 24 msc


Co potrafi panel pokojowy eSTER-x80:

pełni funkcję bezprzewodowego zdalnego sterowania urządzeniami PLUM współpracuje z dwukierunkowym modułem transmisji radiowej ISM_xSMART z systemem LBS w paśmie ISM zapewnia komfort termiczny w pomieszczeniach dzięki komunikacji radiowej z regulatorami umożliwia odczyt i edukację wszystkich parametrów regulatorów i obiegów grzewczych oraz wentylacyjnych steruje pogodowo obiegami mieszaczowymi i automatycznie koryguje krzywą grzewczą w celu dogrzania obiegu oferuje jednoczesną aktualizację oprogramowania urządzeń przez kartę microSDHC lub gniazdo microUSB OTG (opcjonalnie) do wpsółpracy z pamięcią wewnętrzną sterowanie regulatorem z wykorzystaniem aplikacji mobilnej ecoNET.apk i ecoNET.app

Kocioł ALTERECO ECO-QUENTIN 22 kW

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla zrębki drzewnej typu B1
 • Zaświadczenie ecodesign zrębka

  Kocioł ALTERECO ECO-QUENTIN 40 kW

  Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla zrębki drzewnej typu B1
 • Zaświadczenie ecodesign zrębka

 • Kocioł w standardzie wyposażony jest w bezprzewodowy termostat pokojowy oraz moduł internetowy, który może działać bezprzewodowo lub ethernet. Moduł internetowy umożliwia podgląd parametrów pracy kotła za pomocą komputera lub smartfona. Posiada wentylator wyciągowy, który wspomaga ciąg kominowy i zarazem ułatwia proces rozpalania. Dodatkowo w zestawie użytkownik otrzymuje regulator ciągu kominowego.

  Paliwo dostarczane jest do palnika za pomocą zespołu podającego. Zespół napędowy składa się z motoreduktora oraz cięgien, cięgna napędzane poprzez motoreduktor. Za pomocą motoreduktora w ruch oscylacyjny wprowadzany jest talerz, który kieruje zrębkę na grzebień podający, następnie zrębka podawana jest do palnika za pomocą tłoka podającego.


  Sterownik ecoMAX920

  Steruje kotłem, instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz mieszaczami do obwodów grzejnikowych i podłogowych,

  • wskazuje parametry pracy na ekranie
  • sterownia pogodowe centralnego ogrzewania i cyrkulacji ciepłej wody
  • steruje zaworem trójdrożnym lub czterodrogowym
  • panel wbudowany w obudowę kotła
  • aktualizacja oprogramowania za pomocą karty microSDHC lub karty miniUSB
  • konfigurowalna moc wyjściowa H (alarmy, kocioł rezerwowy, pompa obiegowa)
  • rozszerzenie o dodatkowe moduły B i C, tryb Lato/ Zima, profesjonalne krzywe grzewcze dla obwodów kotła i mieszacza, praca z rusztem, wyświetlany poziom paliwa, wykrywanie STB, adaptacyjne sterowanie mieszaczem
  • współpraca z buforem
  • współpraca drogą radiową ISM i WiFi z panelami lub termostatami zdalnego sterownia i modułem internetowym ecoNET300 oraz aplikacją ecoNET.apk, która pozwala zarządzać całym systemem ogrzewania online

  GWARANCJA:
  • wymiennik ciepła - szczelność kotła - 60 msc
  • sterownik elektroniczny kotła, sterowanie pokojowe, automatyka kotłowa - 24 msc

  Co potrafi panel pokojowy eSTER-x80
  • pełni funkcję bezprzewodowego zdalnego sterowania urządzeniami PLUM
  • współpracuje z dwukierunkowym modułem transmisji radiowej ISM_xSMART z systemem LBS w paśmie ISM
  • zapewnia komfort termiczny w pomieszczeniach dzięki komunikacji radiowej z regulatorami
  • umożliwia odczyt i edukację wszystkich parametrów regulatorów i obiegów grzewczych oraz wentylacyjnych
  • steruje pogodowo obiegami mieszaczowymi i automatycznie koryguje krzywą grzewczą w celu dogrzania obiegu
  • oferuje jednoczesną aktualizację oprogramowania urządzeń przez kartę microSDHC lub gniazdo microUSB OTG (opcjonalnie) do wpsółpracy z pamięcią wewnętrzną
  • sterowanie regulatorem z wykorzystaniem aplikacji mobilnej ecoNET.apk i ecoNET.app
  Kocioł ALTERECO ECO-QUENTIN 22 kW

  Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla zrębki drzewnej typu B1
  Zaświadczenie ecodesign zrębka

  Kocioł ALTERECO ECO-QUENTIN 40 kW

  Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla zrębki drzewnej typu B1
  Zaświadczenie ecodesign zrębka

  Jak obliczyć zapotrzebowanie sezonowe na zrębkę?

  Przyjmujemy, że jeśli stosujemy w systemie grzewczym kocioł tylko do centralnego ogrzewania (CO), to będziemy potrzebować ok. 1 m3 zrębki na każde 10 m2 powierzchni użytkowej na sezon. Jeśli zastosujemy w systemie CO dodatkowo bufor wodny (jako akumulator ciepła), zużycie zrębki zredukujemy o ok. 30-50%.

  System ECO-QUENTIN firmy ALTERECO pozwala na uzyskanie blisko 90% sprawności kotła, spalając uwolnione z paliwa gazy. Teraz, zamiast wypuszczać je kominem, można je spalić, uzyskując bardzo dużo dodatkowej energii i czyste spaliny porównywalne do tych z kotła gazowego.

  Unikalna konstrukcja wewnętrzna kotła ECO-QUENTIN pozwoliła na wykorzystanie znacznie skuteczniejszych technologii spalania paliwa i dopalania związków lotnych, czyli gazów zawartych w paliwie, które w tradycyjnych kotłach nie są spalane. Wysoką jakość naszego rozwiązania potwierdził Instytut Energetyki z Łodzi, który certyfikował nasz kocioł w zgodności z najwyższą obecnie stosowaną normą czystości spalin PN-EN 303-5:2012 w klasie 5, jednocześnie potwierdzając spełnianie wszelkich wymogów w zakresie norm dla ECODESIGN.

  Takie rozwiązanie podnosi nie tylko sprawność energetyczną naszych kotłów, ale co ważne, przynosi wymierne oszczędności w trakcie eksploatacji w ciągu wielu lat.

  Zastosowanie paliwa w postaci zrębki drzewnej, którą jest bardzo łatwo wytworzyć bez udziału specjalistycznych maszyn i niejednokrotnie dodatkowych substancji szkodliwych (jak to ma miejsce w innych paliwach pochodzenia drzewnego) uzyskujemy nieograniczony dostęp, a co najważniejsze paliwo to jest jednym z najtańszych na rynku.

  Stabilność podawania paliwa w naszym kotle jest tak duża, że użytkownik nie musi jej sortować. Kocioł ECO-QUENTIN pracuje na frakcji 10-40 mm, ale bez problemu jest w stanie pracować na niesortowanej zrębce tartacznej o nieregularnej frakcji zawierającej nawet ponad 100 mm kawałki drewna. Kocioł ECO-QUENTIN ma duże możliwości w zakresie stosowanych paliw, jednak najwyższą efektywność ekonomiczną uzyskuje przy użyciu suchej zrębki drzew liściastych. W ten sposób uzyskamy najszybszy zwrot poniesionych nakładów finansowych, stosując jedno z najtańszych paliw na rynku.

  Prostota rozwiązania i łatwość dostępu do paliwa czynią z naszego pieca lidera na rynku najczystszych i najbardziej ekonomicznych systemów grzewczych. Upowszechnienie się naszego rozwiązania to jak powrót do źródeł, kiedy najważniejszym paliwem służącym do wytworzenia ciepła było drewno.

  Zastosowanie paliwa w postaci zrębki drzewnej, którą jest bardzo łatwo wytworzyć bez udziału specjalistycznych maszyn i niejednokrotnie dodatkowych substancji szkodliwych (jak to ma miejsce w innych paliwach pochodzenia drzewnego) uzyskujemy nieograniczony dostęp, a co najważniejsze paliwo to jest jednym z najtańszych na rynku.

  Stabilność podawania paliwa w naszym kotle jest tak duża, że użytkownik nie musi jej sortować. Kocioł ECO-QUENTIN pracuje na frakcji 10-40 mm, ale bez problemu jest w stanie pracować na niesortowanej zrębce tartacznej o nieregularnej frakcji zawierającej nawet ponad 100 mm kawałki drewna. Kocioł ECO-QUENTIN ma duże możliwości w zakresie stosowanych paliw, jednak najwyższą efektywność ekonomiczną uzyskuje przy użyciu suchej zrębki drzew liściastych. W ten sposób uzyskamy najszybszy zwrot poniesionych nakładów finansowych, stosując jedno z najtańszych paliw na rynku.

  Prostota rozwiązania i łatwość dostępu do paliwa czynią z naszego pieca lidera na rynku najczystszych i najbardziej ekonomicznych systemów grzewczych. Upowszechnienie się naszego rozwiązania to jak powrót do źródeł, kiedy najważniejszym paliwem służącym do wytworzenia ciepła było drewno.

  Parametr kotła ECO-QUENTIN

  Elementy kotła ECO-QUENTIN

  1. Komora paleniska
  2. Katalizator ceramiczny
  3. Zasobnik
  4. Sterownik
  5. Dmuchawa
  6. System gaśniczy (strażak)
  7. Popielnik

  Zalecane sposoby instalacji kotła CO.

  Schemat podłączenia z zasobnikiem CWU


  Schemat podłączenia z BUFOREM