Kocioł przemysłowy
Gigantic

Kocioł stalowy o małym obciążeniu cieplnym, z trzypłomieniowym paleniskiem przelotowym i pięcioma efektywnymi obrotami dymu oraz wodna podłoga.

W końcowej części komory spalania, otwór łączy się z kanałem cylindrycznym (drugi obieg spalin), uzyskując w ten sposób wyraźne oddzielenie w fazie inwersji gazów spalinowych od paleniska, decydujące o redukcji tlenków azotu (Nox).

W ostatnim kroku spaliny zbiegają się w kierunku wiązki rur przez wgłębienie wykonane w izolacji drzwi zamykających.


Dostępne modele kotła:

550
kW

800
kW

1000
kW

1400
kW

2000
kW

Wymiary kotła Gigantic


Wyposażenie standardowe


Silosy magazynowe

silosy magazynowe na zrębki. Jednostka podająco z poborem paliwa z silosów magazynowych poprzez poprzez urządzenia transportowe i automatyczną obsługę ślimaków.

Recyrkulacją dymu

Powietrze wtórne z recyrkulacją dymu

Zestaw bezpieczeństwa

Zestaw bezpieczeństwa z zaworami ispelowymi, montowany standardowo.

Automatyczny odsysacz

Automatyczny odsysacz dymu z samoregulującą się ssawką

Dane techniczne kotła Gigantic


Schemat operacyjny Model 550kW


Model wyposażony jest w zasilacz z z wyjściem paliwa z silosów magazynowych za pomocą automatycznych urządzeń transportowych i przeładunkowych.

Wał zasilający z otworem sterowniczym, pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa. Ślimak zasilający ze specjalną podporą do średnicy do 250mm.

Lutownica składająca się z wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych do osiągania wysokich temperatur i doskonałego spalania nawet przy problematycznych lub zmiennych paliwach.

Właz komory spalania to szklany bulaj, który umożliwia wizualną kontrolę paleniska. Kocioł jest również wyposażony w automatyczny panel sterowania do obsługi wszystkich części ruchowych i kontrolnych.