Polityka prywatności

1Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest firma ALTERECO Lucjan Dziak, 39-124 Iwierzyce, Nockowa 25, NIP:818-171-81-64, REGON 181138241
2W jaki sposób możesz się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?
W tej sprawie można kontaktować się z nami emaliowo pod adresem: zapytania@altereco.pl
3Podanie danych osobowych jest dobrowolne:
W czasie kontaktu z nami, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez np. wypełnienie formularza lub w inny sposób. Charakter podania danych jest dobrowolny.
4Przetwarzamy twoje danej w celach:
W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. W takiej sytuacji będziesz proszony w większości przypadków o adres e-mail lub imię i adres e-mail i nr telefonu W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody. W cel realizacji zamówienia: W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. W celu rozliczenia zlecenia i wystawienia FV. W celach statystycznych działalności firmy. Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na jednej z podstron naszej strony internetowej www.altereco.pl Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
5Czas przetwarzania Twoich danych osobowych:
Naszym zadaniem i celem jest przetwarzać Twoich danych osobowych tak krótko jak tylko jest to możliwe. W różnych przypadkach wygląda następująco: – w celu realizacji umowy twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy, aż do momentu utraty gwarancji - 5 lat. – w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
6Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych
Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi, montażu sprzętu czy procedury gwarancyjnej. (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej, producentowi czy firmie serwisującej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
7Profilowanie danych:
Przesyłane do Nas dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
8Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO. Więcej o sposobie realizacji swoich praw dowiesz się z Polityki Prywatności.
parallax background