ZRĘBKA DRZEWNA

ZRĘBKA DRZEWNA

Ekonomiczny sposób na ogrzanie domu.
Jest to możliwe z ALTERECO !

Naszym pomysłem na ekonomiczne ogrzewanie domu jest zrębka drewna.


W naszym rozwiązaniu kotła biomasowego ALTERECO ECO-QUENTIN stosujemy jako paliwo podstawowe zrębki drzew liściastych, ponieważ ten rodzaj biomasy posiada wysoką wartość opałową na poziomie 16 kJ/kg przy zachowaniu konkurencyjnej ceny w porównaniu np. do peletu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy znacznie niższe koszty eksploatacji, co w dłuższym okresie przekłada się na zdecydowanie niższe koszty nakładów finansowych użytkownika związanych z wymianą kotła.


ALTERECO jest też producentem zrębki i jednym z największych dostawców tego rodzaju paliwa w regionie. Dlatego dla wygody naszych klientów świadczymy kompleksowe usługi zarówno produkując nowoczesne kotły i dostarczamy do nich paliwo.

W naszym kotle zastosowaliśmy automatyczny system podawania paliwa, który jest w stanie zabezpieczyć jego zapas nawet na 48 godzin, bez konieczności uzupełniania zasobnika paliwa.

Dodatkowym atutem jest sposób pakowania zrębki w workach o wadze 14 kg, co znacząco upraszcza i ułatwia załadunek zasobnika.

Worki zrębki układane są na paletach o standardowych wymiarach oraz zabezpieczone folią typu stretch, dzięki temu rozwiązaniu transport jest wygodny, bezpieczny, a przede wszystkim czysty.

Na jednej palecie znajduje się 2m3 zrębki, co w przeliczeniu na kilogramy daje nam około 500kg w zależności od parametrów danego paliwa, czyli np. gęstości materiału oraz zawartości wody. Pamiętaj! Zrębka zrębce nie równa!

Zrębka, którą oferuje firma Altereco jest zawsze paliwem na najwyższym poziomie, dzięki dokładnej selekcji pod okiem eksperta.


Po czym poznać złej jakości zrębkę?-Postrzępiona powierzchnia lub krawędzie

-Duży udział liści, kory, igieł, drobnych gałązek

-Zanieczyszczenia ziemią, innymi substancjami lub ciałami obcymi

-Duża różnica w wielkości cząstek

-Duży udział frakcji drobnej i wysoka zawartość wody


TO NIE JEST ZRĘBKA!

Naszym pomysłem na ekonomiczne ogrzewanie domu jest zrębka drewna.


W naszym rozwiązaniu kotła biomasowego ALTERECO ECO-QUENTIN stosujemy jako paliwo podstawowe zrębki drzew liściastych, ponieważ ten rodzaj biomasy posiada wysoką wartość opałową na poziomie 16 kJ/kg przy zachowaniu konkurencyjnej ceny w porównaniu np. do peletu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy znacznie niższe koszty eksploatacji, co w dłuższym okresie przekłada się na zdecydowanie niższe koszty nakładów finansowych użytkownika związanych z wymianą kotła.


ALTERECO jest też producentem zrębki i jednym z największych dostawców tego rodzaju paliwa w regionie. Dlatego dla wygody naszych klientów świadczymy kompleksowe usługi zarówno produkując nowoczesne kotły i dostarczamy do nich paliwo.

W naszym kotle zastosowaliśmy automatyczny system podawania paliwa, który jest w stanie zabezpieczyć jego zapas nawet na 48 godzin, bez konieczności uzupełniania zasobnika paliwa.

Dodatkowym atutem jest sposób pakowania zrębki w workach o wadze 14 kg, co znacząco upraszcza i ułatwia załadunek zasobnika.

Zrębka drzewna - BIOPALIWO

Zrębka drzewna - BIOPALIWO

Zrębki drzewne, co to takiego?


Surowiec do wytwarzania zrębków drzewnych pochodzi w 100 procentach z naturalnego drewna leśnego i plantacyjnego. Surowiec ten ma postać pni lub gałęzi. Zrębki wytwarzane są przy użyciu szybkich narzędzi tnących w rozumieniu normy EN ISO 17225-4. Paliwem podstawowym zalecanym przez nas jako producenta kotłów jest zrębka drzewna klasy B1 o podanych poniżej parametrach określonych symbolami P31S lub P45S, to jedyne paliwo gwarantujące bezproblemowa prace naszych kotłów i ważny element zobowiązania gwarancyjnego. Niestosowanie się do poniższych wytycznych w zakresie podstawowych parametrów może stanowić podstawowe do nieuznania reklamacji.Spalanie biomasy

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest niższa niż w przeciętnym węglu.


Źródła biomasy

Źródła biomasy są też stosunkowo jednorodnie rozmieszczone przestrzennie, co potencjalnie ogranicza konieczność transportu w stosunku do paliw kopalnych.
 

Frakcja zrębki drzewnej w porównaniu do pelletu drzewnego 6mm

Zrębki drzewne, co to takiego?


Surowiec do wytwarzania zrębków drzewnych pochodzi w 100 procentach z naturalnego drewna leśnego i plantacyjnego. Surowiec ten ma postać pni lub gałęzi. Zrębki wytwarzane są przy użyciu szybkich narzędzi tnących w rozumieniu normy EN ISO 17225-4. Paliwem podstawowym zalecanym przez nas jako producenta kotłów jest zrębka drzewna klasy B1 o podanych poniżej parametrach określonych symbolami P31S lub P45S, to jedyne paliwo gwarantujące bezproblemowa prace naszych kotłów i ważny element zobowiązania gwarancyjnego. Niestosowanie się do poniższych wytycznych w zakresie podstawowych parametrów może stanowić podstawowe do nieuznania reklamacji.Spalanie biomasy

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki) w biomasie jest niższa niż w przeciętnym węglu.


Źródła biomasy

Źródła biomasy są też stosunkowo jednorodnie rozmieszczone przestrzennie, co potencjalnie ogranicza konieczność transportu w stosunku do paliw kopalnych.
 

Właściwości jakościowe zrębków drzewnych


1Zrębki drzewne dobrej jakości:

■ niska, jednolita zawartość wody, bez skupisk wilgoci lub pleśni
■ mały udział igieł, liści, drobnych gałązek i kory
■ mały udział drzewnej frakcji drobnej (bardzo mało cząstek < 3 mm)
■ brak zanieczyszczenia ziemią lub innymi substancjami i ciałami obcymi
■ cząstki o jednolitym kształcie (bez zbyt długich cząstek)
■ gładko ścięte, niepostrzępione krawędzie

2Zrębki drzewne złej jakości:

■ postrzępiona powierzchnia lub krawędzie
■ duży udział igieł, liści, drobnych gałązek i kory
■ zanieczyszczenia ziemią lub innymi substancjami i ciałami obcymi
■ różna wielkość cząstek
■ duży udział frakcji drobnej i zawartość wody

3Wartość opałowa biomasy bazującej na drewnie w zależności od zawartości wody.

Energetyczność drewna określana jest za pomocą wartości opałowej (Hu). Wartość opałowa to energia, jaką uzyskuje się podczas spalania jednego kilograma mokrego drewna. Woda zawarta          w spalinach przechodzi w stan pary. Wartość opałowa (Ho) zawiera dodatkowo wartość ciepła kondensacji pary wodnej, jakie powstaje na skutek ochłodzenia do poziomu temperatury wyjściowej.
Ilość wody zawarta w partii paliwa stanowi podstawową wielkość wpływającą na spalanie. Określa ona energetyczność, a tym samym potencjalny uzysk energii podczas spalania. Wartość opałowa paliwa pochodzenia drzewnego wynosi w praktyce od 5,0 kWh/kg (18 MJ/kg) przy zawartości wody 5% do 1,5 kWh/kg (5,4 MJ/kg) przy zawartości wody 60%. Wartość ta jest zależna od gatunku drewna oraz          w znacznym stopniu od zawartości wody lub wilgotności drewna. Zawartość wody ma decydujący wpływ na regulację obciążenia częściowego oraz właściwości emisyjne instalacji.

4Określanie zawartości wody.

Zawartość wody określa się w oparciu o proces suszenia w suszarni, na którym opiera się także norma CEN. Próba paliwowa wykonywana jest przy użyciu wilgotnego drewna, materiał jest suszony przez kilka godzin w suszarce szafkowej w temperaturze ok. 105°C, a następnie ponownie analizowany. Ilość wody zawarta  w paliwie jest podawana jako zawartość wody (w).

5Zakres zastosowania paliwa w zależności od zawartości wody.

Kocioł grzewczy może spalać biomasę bazującą na drewnie o zawartości wody wynoszącej od 5 do 30%.

Do spalania w kotle ALTERECO ECO-QUENTIN należy stosować zrębki drzewne z frakcją grubą maks. ≤ 6% (> 45 mm), o przekroju 4 cm2 i maksymalnej długości 15 cm (P31S). Zawartość wody w zrębkach drzewnych może wynosić maks. 30%.

Paliwo zrębka - Altereco

Poproś o indywidualną wycenę opału

  Formularz zgłoszenia składu opału

  Poniższe informacje pozwolą nam na zamieszczenie Państwa oferty jako składu paliwa na naszej stronie internetowe, dzięki temu użytkownicy naszych kotłów będą mogli szybko i sprawnie skontaktować się z Państwem, w celu ustalenia dostaw paliwa do ich domów. Zachęcamy do składania zgłoszeń, z pewnością wpłynie to na wzrost popularności tego rodzaju paliwa.

   Sposób dostawy do klienta

   Sposób pakowania

   Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Altereco Plus Sp. z o.o. w Iwierzycach z siedzibą w Nockowej 25. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.


   Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu na temat usług oferowanych przez Altereco Plus Sp. z o.o. w Iwierzycach z siedzibą w Nockowej 25. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Altereco Plus Sp. z o.o. w Iwierzycach z siedzibą w Nockowej 25, dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.