Zrębka - paliwo

W naszym rozwiązaniu kotła biomasowego Altereco ECO QUENTIN stosujemy jako paliwo podstawowe zrębki drzew liściastych, ponieważ ten rodzaj biomasy posiada wysoką wartość opałową na poziomie 16 kJ/kg przy zachowaniu konkurencyjnej ceny w porównaniu np. do peletu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy znacznie niższe koszty eksploatacji, co w dłuższym okresie przekłada się na zdecydowanie niższe koszty nakładów finansowych użytkownika związanych z wymianą kotła.

Altereco jest też producentem zrębki i jednym z największych dostawców tego rodzaju paliwa w regionie. Dlatego dla wygody naszych klientów świadczymy kompleksowe usługi zarówno produkując nowoczesne kotły i dostarczamy do nich paliwo.

W naszym kotle zastosowaliśmy automatyczny system podawania paliwa, który jest w stanie zabezpieczyć jego zapas nawet na 48 godzin, bez konieczności uzupełniania zasobnika paliwa.

Dodatkowym atutem jest sposób pakowania zrębki w workach o wadze 14 kg, co znacząco upraszcza            i ułatwia załadunek zasobnika.

Wymagane parametry paliwa przedstawiają poniższe badania.

Altereco, sprzedaje zrębki konfekcjonowane w workach foliowych o wadze ok. 14kg, które w celach transportowych składowane są na paletach w ilości 36 szt.. Paleta zawiera 2 m3 zrębki to jest. 500 kG paliwa.

Co to są zrębki drzewne?

Surowiec do wytwarzania zrębków drzewnych pochodzi w 100 procentach z naturalnego drewna leśnego i plantacyjnego. Surowiec ten ma postać pni lub gałęzi. Zrębki wytwarzane są przy użyciu szybkich narzędzi tnących w rozumieniu normy EN ISO 17225-4. Paliwem podstawowym zalecanym przez nas jako producenta kotłów jest zrębka drzewna  klasy B1 o podanych poniżej parametrach określonych symbolami P31S lub P45S, to jedyne paliwo gwarantujące bezproblemowa prace naszych kotłów i ważny element zobowiązania gwarancyjnego. Niestosowanie się do poniższych wytycznych w zakresie podstawowych parametrów może stanowić podstawowe do nieuznania reklamacji.

a) Liczba w klasie wielkości odnosi się do maksymalnej wielkości cząstek we frakcji głównej. Cząstki muszą się mieścić w sicie o okrągłych oczkach (ISO 17827-1) o wielkości wyznaczonej dla danej klasy w mm. Należy podać najniższą możliwą klasę właściwości.
b) Długość i powierzchnię przekroju należy ustalić tylko dla cząstek znajdujących się we frakcji grubej. W próbie ok. 10 l najwyżej 2 sztuki mogą przekraczać maksymalną długość, jeśli powierzchnia przekroju wynosi < 0,5 cm2.
c) Do pomiaru powierzchni przekroju zaleca się użycie przezroczystej ekierki z kątomierzem Geodreieck, ustawienie cząstek pionowo za Geodreieck i oszacowanie maksymalnej powierzchni przekroju tych cząstek za pomocą podziałki cm2.

Wymagania dotyczące zrębków drzewnych:

Do spalania w kotle Altereco ECO QUENTIN należy stosować zrębki drzewne z frakcją grubą maks. ≤ 6% (> 45 mm), o przekroju 4 cm2 i maksymalnej długości 15 cm (P31S). Zawartość wody w zrębkach drzewnych może wynosić maks. 30%.

Właściwości jakościowe zrębków drzewnych.

Zrębki drzewne dobrej jakości:
■ niska, jednolita zawartość wody, bez skupisk wilgoci lub pleśni
■ mały udział igieł, liści, drobnych gałązek i kory
■ mały udział drzewnej frakcji drobnej (bardzo mało cząstek < 3 mm)
■ brak zanieczyszczenia ziemią lub innymi substancjami i ciałami obcymi
■ cząstki o jednolitym kształcie (bez zbyt długich cząstek)
■ gładko ścięte, niepostrzępione krawędzie

Zrębki drzewne złej jakości:
■ postrzępiona powierzchnia lub krawędzie
■ duży udział igieł, liści, drobnych gałązek i kory
■ zanieczyszczenia ziemią lub innymi substancjami i ciałami obcymi
■ różna wielkość cząstek
■ duży udział frakcji drobnej i zawartość wody

Wartość opałowa biomasy bazującej na drewnie w zależności od zawartości wody.

Energetyczność drewna określana jest za pomocą wartości opałowej (Hu). Wartość opałowa to energia, jaką uzyskuje się podczas spalania jednego kilograma mokrego drewna. Woda zawarta          w spalinach przechodzi w stan pary. Wartość opałowa (Ho) zawiera dodatkowo wartość ciepła kondensacji pary wodnej, jakie powstaje na skutek ochłodzenia do poziomu temperatury wyjściowej.
Ilość wody zawarta w partii paliwa stanowi podstawową wielkość wpływającą na spalanie. Określa ona energetyczność, a tym samym potencjalny uzysk energii podczas spalania. Wartość opałowa paliwa pochodzenia drzewnego wynosi w praktyce od 5,0 kWh/kg (18 MJ/kg) przy zawartości wody 5% do 1,5 kWh/kg (5,4 MJ/kg) przy zawartości wody 60%. Wartość ta jest zależna od gatunku drewna oraz          w znacznym stopniu od zawartości wody lub wilgotności drewna. Zawartość wody ma decydujący wpływ na regulację obciążenia częściowego oraz właściwości emisyjne instalacji.

Określanie zawartości wody.

Zawartość wody określa się w oparciu o proces suszenia w suszarni, na którym opiera się także norma CEN. Próba paliwowa wykonywana jest przy użyciu wilgotnego drewna, materiał jest suszony przez kilka godzin w suszarce szafkowej w temperaturze ok. 105°C, a następnie ponownie analizowany. Ilość wody zawarta  w paliwie jest podawana jako zawartość wody (w).

Zakres zastosowania paliwa w zależności od zawartości wody.

Kocioł grzewczy może spalać biomasę bazującą na drewnie o zawartości wody wynoszącej od 5 do 30%.

Close Menu