O nas

Misja

Misją Altereco jest produkcja doskonałych, ekologicznych i maksymalnie sprawnych pieców C.O. na paliwa biomasowe, a co za tym idzie poprawa jakości naszego życia.

Wizja

Celem Alereco jest zarówno inspirowanie naszych klientów do dbania o czystość powietrza jak również szerzenie świadomości, że musimy o tę czystość dbać poprzez wdrażanie najmniej szkodliwych technologii                i właściwych proekologicznych nawyków.

Historia firmy...

Firma powstała w 1999 roku i do 2018 r. działała pod nazwą LD Podajniki. Jesteśmy firmą rodzinną, jej założycielem jest senior rodu Robert Dziak, po kilku latach dołączył do niego syn Lucjan, obecnie przedsiębiorstwo podlega kolejnym zmianom organizacyjnym, lecz cały czas zachowuje niepowtarzalny charakter firmy rodzinnej.

Od samego początku Robert Dziak próbował zbudować maszynę, która zwiększyłaby ekonomię spalania drewna. Próby zaczęły się od zrębki, którą w latach 90 traktowano jako odpad i jeśli już wykorzystywano do spalania to w bardzo nieefektywny sposób. Robert podjął się próby zbudowania „idealnej” maszyny na „niedoskonałe” paliwo.

Nie poniosłem porażki, po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań — powiedział Thomas Edison — podsumowując swoje prace nad żarówką.

Niemal tak samo było przy konstruowaniu podajnika na zrębki. Technologię spalania zrębki opracowaliśmy samodzielnie, wymyślając sposób jej podawania, co okazało się niewykonalne dla wielu światowej sławy firm zajmujących się od wielu lat produkcją tego typu urządzeń.

Zajęło nam to kilkanaście lat, ale efekt naszych prac został potwierdzony patentem, który uzyskaliśmy po czterech latach starań w 2018 roku. W tym samym roku przeprowadziliśmy wszelkie wymagane prawem badania certyfikacyjne, wykonane przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych przy Instytucie Energetyki w Łodzi. Uzyskując certyfikat zgodności z normą PN-EN 303:5 potwierdzającą zgodność naszych kotłów z klasą 5 oraz potwierdzenie zgodności z rozporządzeniem Komisji (EU) 2015/1189 o spełnieniu wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (tzw. Ecodesign).

Tym samym śmiało możemy powiedzieć, że weszliśmy do czołówki liderów branży kotlarskiej, wyprzedzając wiele firm budujących ekologiczne i ekonomiczne kotły. Nasze rozwiązanie w 100% jest polską myślą techniczną, to polski produkt.

PROJEKTY UNIJNE

Działalność ALTERECO Lucjan Dziak,

realizuje projekt z 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap

 

Projekt dotyczy przeprowadzenia audytu wzorniczego (zakończonego opracowaniem strategii wzorniczej), polegającego na analizie firmy ALTERECO Lucjan Dziak, pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. 

 

Tytuł projektu: „Wzór na konkurencję firmy ALTERECO” 

 

Cel projektu: Celem działań podjętych przez beneficjenta jest uzyskanie zmiany konkurencyjności przedsię- biorstwa dzięki zwiększeniu stopnia wykorzystywania wzornictwa w działalności bieżącej i przyszłej oraz uzyskanie rekomendacji wzorniczych dotyczących kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa. 

Cele jakościowe projektu: 

• polepszenie jakości oferty produktowej poprzez wdrożenie innowacji, 

• lepsza i bardziej spersonalizowana odpowiedź na zgłaszany przez poszczególne grupy użytkowników popyt, 

• zwiększenie konkurencyjności firmy, 

• zwiększenie atrakcyjności marki własnej, 

• wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy poprzez wykorzystanie rekomendacji wzorniczych opracowanych na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach audytu wzorniczego. 

 

Wartość projektu: 107 010,00 PLN 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 87 000,00 PL

Wartość dofinansowania: 73 950,00 PL

Close Menu