Hybrydowy kocioł na zrębkę

To obecnie jedyne rozwiązanie wśród kotłów biomasowych na paliwo stałe, które w wymierny sposób wpłynie znacząco na Państwa oszczędności i uniezależni od stale rosnących cen obecnie stosowanych paliw.

Hybryda to oszczędność i elastyczność w stosowaniu różnych paliw biomasowych.

Dlaczego? To proste. Dzięki zastosowaniu w naszym kotle opatentowanego, innowacyjnego palnika rynnowego z tłokowym podawaniem biomasy, stosujemy jako paliwo podstawowe niesortowaną zrębkę tartaczną, a to oznacza, że paliwo w postaci zrębki nie musi mieć regularnej frakcji (wielkości), jak to ma miejsce w przypadku  np. pelletu. Paliwem w naszym hybrydowym kotle może być zrębka o wymiarach od 1 cm do 4 cm lub pellet. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wykorzystywać oba te paliwa, zyskując dużą elastyczność. Wybór zależy od Państwa. Jednak stosując zrębkę drzew liściastych jako paliwo podstawowe uzyskacie ponad 40% oszczędności w kosztach zakupu paliwa w stosunku do pelletu. 

Jako producent zrębki gwarantujemy również stałość dostaw w wygodnej formie, czyli w workach foliowych o wadze ok. 14 kg.

Hybrydowy kocioł Altereco ECOQUENTIN o mocy 22 kW zalecamy do ogrzewania powierzchni do 250 m2, a przy zastosowaniu bufora wodnego w systemie akumulacyjnym do 350 m2. Stosując bufor akumulacyjny np. o pojemności 600 l, zyskujemy dodatkowo możliwość przepływowego ogrzania centralnej wody użytkowej (CWU) w ilości do 240 l/10 min., o temperaturze do 450C, dzięki czemu osiągamy dodatkową oszczędność eliminując z systemu CWU bojler na ciepłą wodę.

Jak obliczyć zapotrzebowanie sezonowe na zrębkę?

    Przyjmujemy, że jeśli stosujemy w systemie grzewczym kocioł tylko do centralnego ogrzewania (CO), to będziemy potrzebować ok. 1 m3 zrębki na każde 10 m2 powierzchni użytkowej na sezon. Jeśli zastosujemy w systemie CO dodatkowo bufor wodny (jako akumulator ciepła), zużycie zrębki zredukujemy o ok. 30-50%.

System ECO QUENTIN firmy Altereco pozwala na uzyskanie blisko 90% sprawności kotła, spalając uwolnione z paliwa gazy. Teraz, zamiast wypuszczać je kominem, można je spalić, uzyskując bardzo dużo dodatkowej energii i czyste spaliny porównywalne do tych z kotła gazowego.

Unikalna konstrukcja wewnętrzna kotła ECO QUENTIN pozwoliła na wykorzystanie znacznie skuteczniejszych technologii spalania paliwa i dopalania związków lotnych, czyli gazów zawartych w paliwie, które w tradycyjnych kotłach nie są spalane. Wysoką jakość naszego rozwiązania potwierdził Instytut Energetyki z Łodzi, który certyfikował nasz kocioł w zgodności z najwyższą obecnie stosowaną normą czystości spalin PN-EN 303-5:2012 w klasie 5, jednocześnie potwierdzając spełnianie wszelkich wymogów w zakresie norm dla ECODESIGN.

Takie rozwiązanie podnosi nie tylko sprawność energetyczną naszych kotłów, ale co ważne, przynosi wymierne oszczędności w trakcie eksploatacji w ciągu wielu lat.

Zastosowanie paliwa w postaci zrębki drzewnej, którą jest bardzo łatwo wytworzyć bez udziału specjalistycznych maszyn i niejednokrotnie dodatkowych substancji szkodliwych (jak to ma miejsce w innych paliwach pochodzenia drzewnego) uzyskujemy nieograniczony dostęp, a co najważniejsze paliwo to jest jednym z najtańszych na rynku.

Stabilność podawania paliwa w naszym kotle jest tak duża, że użytkownik nie musi jej sortować. Kocioł ECO-QUENTIN pracuje na frakcji 10-40 mm, ale bez problemu jest w stanie pracować na niesortowanej zrębce tartacznej o nieregularnej frakcji zawierającej nawet ponad 100 mm kawałki drewna. Kocioł ECO-QUENTIN ma duże możliwości w zakresie stosowanych paliw, jednak najwyższą efektywność ekonomiczną uzyskuje przy użyciu suchej zrębki drzew liściastych. W ten sposób uzyskamy najszybszy zwrot poniesionych nakładów finansowych, stosując jedno z najtańszych paliw na rynku.

Prostota rozwiązania i łatwość dostępu do paliwa czynią z naszego pieca lidera na rynku najczystszych i najbardziej ekonomicznych systemów grzewczych. Upowszechnienie się naszego rozwiązania to jak powrót do źródeł, kiedy najważniejszym paliwem służącym do wytworzenia ciepła było drewno.

Udostępnij powyższą wiadomość jeśli uważasz, że jest ważna...
Close Menu