Zbiór dokumentów do pobrania.

Kocioł Altereco ECO-QUENTIN 22 kW

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla zrębki drzewnej typu B1

Zaświadczenie ecodesign zrębka

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla peletu typu C.

 

Zaświadczenie ecodesign pelet

Szkic techniczny z wymiarami kotła.

EC 22kW wymiary

Kocioł Altereco ECO-QUENTIN 40 kW

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla zrębki drzewnej typu B1

Zaświadczenie ecodesign zrębka

 

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla peletu typu C.

Zaświadczenie ecodesig pelety

Szkic techniczny z wymiarami kotła.

EC 40kW wymiary

Close Menu