Działalność ALTERECO Lucjan Dziak,

 realizuje projekt z

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap

 

Projekt dotyczy przeprowadzenia audytu wzorniczego (zakończonego opracowaniem strategii wzorniczej), polegającego na analizie firmy ALTERECO Lucjan Dziak, pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych.

 

Tytuł projektu: „Wzór na konkurencję firmy ALTERECO”

 

Cel projektu: Celem działań podjętych przez beneficjenta jest uzyskanie zmiany konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki zwiększeniu stopnia wykorzystywania wzornictwa w działalności bieżącej i przyszłej oraz uzyskanie rekomendacji wzorniczych dotyczących kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Cele jakościowe projektu:

• polepszenie jakości oferty produktowej poprzez wdrożenie innowacji,

• lepsza i bardziej spersonalizowana odpowiedź na zgłaszany przez poszczególne grupy użytkowników popyt,

• zwiększenie konkurencyjności firmy,

• zwiększenie atrakcyjności marki własnej,

• wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy poprzez wykorzystanie rekomendacji wzorniczych opracowanych na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach audytu wzorniczego.

 

Wartość projektu: 107 010,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 87 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 73 950,00 PLN

Close Menu