Patent na oszczędzanie

Do podgrzania 150 litrów wody temperatury 400C potrzebujemy energii z 2,4 kg węgla lub 3,3 kg miału (przy sprawności kotła na poziomie 30%), bądź 2,2 kg koksu (przy sprawności kotła 45%).
Tą samą ilość energii cieplnej dzięki systemowi ECO QUENTIN uzyskamy spalając 5,2 kg drewna w postaci zrębki drzewnej (dla kotła 22 kW).
Technologia  zastosowana w naszym systemie ECO QUENTIN pozwala na całkowite dopalenie związków lotnych, czyli gazów zawartych w paliwie, takich jak wodór, tlenek węgla i trochę metanu. Tradycyjne kotły nie spalają tych gazów, które ulatując kominem powodują stratę energii i zanieczyszczają atmosferę.

Nasze kotły zostały zbudowane w oparciu o nasz patent (nr 227736) na podajnik rynnowy z dwutłokowym systemem podawania przeznaczonym  do  spalania  biomasy ze  wskazaniem, jako paliwa  podstawowego  zrębki  drzewnej. Frakcja  zalecana  do  stosowania w naszym systemie to zgodnie z normą EN ISO 17225-4 typ P31S (B1). Paliwem alternatywnym dopuszczonym do zastosowania zgodnie z certyfikacja jest pellet typu C.

Close Menu