Zbiór dokumentów do pobrania.

Kocioł Altereco ECO-QUENTIN 22 kW

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla zrębki drzewnej typu B1

badania 5-klasa cały protokół

Zaświadczenie ecodesign zrębka

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla peletu typu C.

 

Sprawozdanie z badań 22kw- 08.04.2019_pelet

Zaświadczenie ecodesign pelet

Wzór tabliczki znamionowej umieszczonej na kotle.

Tabliczka znamionowa_22kw_PL 

Instrukcja obsługi hybrydowego  kotła biomasowego na paliwo stałe ECO-QUENTIN 22/40 kW.

Instrukcja obsługi _2019 

Szkic techniczny z wymiarami kotła.

EC 22kW wymiary

Kocioł Altereco ECO-QUENTIN 40 kW

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla zrębki drzewnej typu B1

Sprawozdanie z badań 40kw- 08.04.2019_zrębka _pelet

Zaświadczenie ecodesign zrębka

 

 

Dokument z wynikami badania certyfikacyjnego Klasa 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 dla peletu typu C.

 

Sprawozdanie z badań 40kw- 08.04.2019_zrębka _pelet

Zaświadczenie ecodesig pelety

Wzór tabliczki znamionowej umieszczonej na kotle.

Tabliczka znamionowa_40kw_PL

Instrukcja obsługi hybrydowego  kotła biomasowego na paliwo stałe ECO-QUENTIN 22/40 kW.

Instrukcja obsługi _2019 

Szkic techniczny z wymiarami kotła.

EC 40kW wymiary

Close Menu