„Czyste powietrze”. Trzy sposoby na skorzystanie z programu dopłat do remontu domu.

„Czyste powietrze”. Trzy sposoby na skorzystanie z programu dopłat do remontu domu.

Rząd chce wreszcie skutecznie walczyć ze smogiem i rusza z programem dopłat do termomodernizacji domów. Jak można z nich skorzystać? Są trzy warianty.

Program „Czyste powietrze” rozpoczął swoją misję już we wrześniu ubiegłego roku. Jego adresatami są właściciele domów jednorodzinnych, którzy w ten sposób mają zostać zachęceni do wymiany przestarzałych pieców i kotłów na paliwa stałe. Często, poza marnej jakości węglem, od lat bywają one świadomie „zasilane” przez rodaków także śmieciami, starymi oponami, zużytymi olejami i wszelkimi innymi odpadami, które w trakcie spalania generują do atmosfery setki tysięcy ton trujących pyłów i substancji.

Poza wymianą pieców, program przewiduje dofinansowanie niezbędnej termomodernizacji domów, dzięki czemu zużywać będą znacznie mniej energii.

Z kolei faktycznym beneficjentem programu „Czyste powietrze” będzie, w przypadku oczekiwanego sukcesu jego misji, całe społeczeństwo zamieszkujące na terenie kraju, które tymczasem corocznie ponosi ofiarę w postaci 40 tys. swoich obywateli, zabijanych rozprzestrzeniającym się z roku na rok morderczym smogiem. Czas pokaże, czy za sprawą programu „Czyste powietrze”, na które rząd deklaruje przeznaczyć w ciągu 10 lat kwotę, bagatela 103 mld zł, jakość powietrza w Polsce się poprawi, z oczywistym skutkiem dla zdrowia i żywotności mieszkańców kraju.

Animatorem programu „Czyste powietrze” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), działający wspólnie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska.

Wariant pierwszy: dotacje

Wg ekspertów portalu RynekPierwotny.pl pierwszy, a zarazem główny wariant programu „Czyste powietrze” zakłada dofinansowanie w formie bezzwrotnych rządowych dotacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych domów jednorodzinnych, zarówno tych znajdujących się w użytkowaniu, jak i w trakcie budowy.

W przypadku domów będących w użytkowaniu (bądź wydzielonych w ramach takich budynków osobnych lokali mieszkalnych z księgą wieczystą), zakres przedsięwzięcia może obejmować poza obowiązkową wymianą nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów starej generacji) na niskoemisyjne, m.in. docieplenie domów, wymianę okien i drzwi, czy montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Z kolei w przypadku domów nie zgłoszonych dotychczas do użytkowania, przez co należy rozumieć, że pozostających w budowie, podlegające dofinansowaniu przedsięwzięcie może polegać wyłącznie na zakupie i montażu urządzenia grzewczego wraz z przyłączami.

Na dotacje, które będą wyłączone z dochodu do opodatkowania, rząd z ogólnej puli programu (103 mld zł) przeznaczy zdecydowaną większość środków, bo aż 63,3 mld zł. Minimalna wartość przedsięwzięcia podlegająca dofinansowaniu to 7 tys. zł, maksymalna zaś 53 tys. zł, przy czym dotacja może maksymalnie wynieść 90 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.

Wysokość wsparcia zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, a także od tego, czy wnioskodawca rozlicza się z fiskusem w ramach PIT . Jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł, może ono liczyć na maksymalną dotację rzędu 90 proc. kosztów kwalifikowanych. W miarę wzrostu dochodu dotacja maleje tak, że przy poziomie powyżej 1600 zł wynosi maksymalnie 30 proc.

W przypadku osób rozliczających podatek PIT, przy dochodach powyżej 1600 zł na osobę dotacja zależy od ogólnych dochodów gospodarstwa domowego, i może wynosić do 15 lub do 18 proc., albo nie przysługiwać wcale, jeżeli poziom rocznego dochodu wnioskodawcy przekracza 125,5 tys. zł.

Wariant drugi: pożyczka

Z ogólnej puli środków przeznaczonych na program „Czyste powietrze”, suma 39,7 mld zł przypada na preferencyjne pożyczki. Będą one udzielane na okres do 15 lat, z maksymalnym oprocentowaniem równym WIBOR 3M + 70 pkt bazowych, nie mniejszym jednak niż 2 proc. rocznie. Pożyczka ma pokrywać różnicę pomiędzy pełnymi kosztami termomodernizacji a przyznanymi środkami w ramach rządowej subwencji. Co ważne, dopuszcza się możliwość karencji spłaty rat kapitałowych na okres realizacji przedsięwzięcia, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Wnioskodawca może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

 Wariant trzeci: ulga podatkowa

Trzecią opcją przedmiotowego wsparcia właścicieli domów jednorodzinnych jest obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku podatkowa ulga termomodernizacyjna, powołana rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z 21 grudnia 2018 r.

Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl ulga termomodernizacyjna stanowi niejako uzupełnienie wariantu subwencji i pozwala na odliczenie od dochodu w ciągu trzech lat do 53 tys. zł, wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku jednorodzinnego. Dedykowana jest podatnikom rozliczającym podatek PIT według skali oraz 19-proc. podatku liniowego , a także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych .

Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy, a więc i ci będący jednocześnie beneficjentami bezzwrotnych dotacji. Jednak jej dobrodziejstwo najbardziej finansowo odczują właściciele domów jednorodzinnych o wyższych dochodach, czyli tych powyżej 1,6 tys. zł na osobę. Z kolei dla gospodarstw domowych z dochodem powyżej 125,5 tys. zł, ulga termomodernizacyjna będzie jedynym dostępnym wariantem pomocy państwa w ramach programu „Czyste powietrze”.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów o dofinansowanie zakończy się 31.12.2027 r., zaś wydatkowanie środków potrwa do 30.09.2029 r.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków są określone w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze, które jest zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl) oraz stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

Źródło: East News

Close Menu