Czym jest biomasa

Biomasą nazywamy wszelkiego rodzaju odpadki z gospodarstw rolnych i domowych (komunalne), pozostałości po zieleni ogrodowej bądź miejskiej, pozostałości z leśnictwa i organiczne odpady przemysłowe. Najogólniej mówiąc, biomasa to po prostu materia organiczna – są nią zatem wszystkie substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, ulegające procesowi zwanemu biodegradacją. Należy ona do najstarszych, a jednocześnie szeroko obecnie wykorzystywanych naturalnych i odnawialnych źródeł energii.
Co istotne, wykorzystywanie biomasy jako paliwa jest w pełni nieszkodliwe dla środowiska. Podczas jej spalania bowiem, ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery zostaje zrównoważona ilością CO2 pochłanianego przez rośliny. Te z kolei dzięki procesowi fotosyntezy odtwarzają biomasę. Taki sposób ogrzewania staje się więc nie tylko pożyteczny, ale i opłacalny.
W naszym rozwiązaniu kotła biomasowego Altereco ECO QUENTIN stosujemy jako paliwo podstawowe zrębki drzew liściastych, ponieważ ten rodzaj biomasy posiada wysoką wartość opałową na poziomie 16 kJ/kg przy zachowaniu konkurencyjnej ceny w porównaniu np. do peletu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy znacznie niższe koszty eksploatacji, co w dłuższym okresie przekłada się na zdecydowanie niższe koszty nakładów finansowych użytkownika związanych z wymianą kotła.
Altereco jest też producentem zrębki i jednym z największych dostawców tego rodzaju paliwa w regionie. Dlatego dla wygody naszych klientów świadczymy kompleksowe usługi zarówno produkując nowoczesne kotły i dostarczamy do nich paliwo.

Close Menu