Altereco zakwalifikowało się do udziału w programie STEP Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Altereco zakwalifikowało się do udziału w programie STEP Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Organizatorem Instrumentu jest Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00 – 926 Warszawa, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Instrument jest finansowany przez Organizatora ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (dalej POIR) z projektu Pomocy Technicznej PO IR.

Celem Instrumentu jest wsparcie potencjalnych beneficjentów PO IR w ubieganiu się o środki dostępne w ramach tego Programu poprzez  profesjonalną analizę pomysłu na projekt, a w efekcie zwiększenie liczby oraz poprawienie jakości składanych wniosków.

Close Menu